Orędzie na Boże Narodzenie

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

„Nie było miejsca dla Ciebie, w Betlejem w żadnej gospodzie. Więc narodziłeś się Jezu, w stajni, ubóstwie i chłodzie „

Drodzy Bracia Kapłani, Siostry i Bracia w Chrystusie

W tę świętą noc, kiedy „Słowo stało się Ciałem”, przychodzę do waszych domów aby zwiastować Wam radość wielką. Dzisiaj w Betlejem narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Medytując tę niezwykłą tajemnicę, zechciejmy zapytać samych siebie czy przyjmujemy z wiarą ten niezwykły cud, który dokonał się w betlejemskiej szopie , czy raczej dołączamy do grona tych, którzy zamknęli drzwi swych domostw , odmawiając miejsca dla rodzącego się Syna Bożego. W scenerii nocy betlejemskiej rodzi się  wyznanie duchowego żalu wyrażone w słowach  : „ O Betlejem! Gdybyś zrozumiało wtedy niezwykły dar,  jakim Bóg zapragnął cię obdarzyć , nigdy byś nie odwróciło się od twego Zbawiciela”.

 Przeżywana przez nas , dzisiejszej nocy,  tajemnica Bożego Narodzenia kryje najwspanialszą prawdę o tym, że Jednorodzony Syn Boży, stał się Człowiekiem  dla nas, dla całego rodzaju ludzkiego, aby dzięki przyjętej naturze ludzkiej dokonać zbawienia nas wszystkich. Odkupienia za grzech praojca Adama i za grzechy jego wszystkich potomków. Narodzone dzisiejszej nocy Boże Dziecię , nie przestając nigdy być Bogiem, jednocześnie stał się Człowiekiem. Jako Bóg nigdy nie przestał być wieczny, wszechobecny , nieskończony i wszechmocny a jako Człowiek, jawi nam się jako małe nieporadne i potrzebujące naszej ludzkiej pomocy Dziecię .

Ograniczony czasem , przestrzenią i mocą, przychodzi jako Bóg , Pan i władca śmierci  a jednocześnie przyjmując ludzką naturę poddaje się jej mocy, po to aby poprzez akt zbawczy , który się w Nim dokona zwyciężyć jej moce. Dzisiejszej nocy jesteśmy świadkami jedynej w dziejach świata i wszelkiego stworzenia niezwykłej unii osobowej , jaka dokonała się w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Przez tę unię,  sam Syn Boży łączy w sobie dwie natury , Boską i ludzką . Łączy ale ich nie zatraca bo zachowują one swoją odrębność w Osobie Boskiej Syna Bożego. Słowo odwieczne, które stało się Ciałem, które nigdy nie miało początku ani nie ma końca, przyodziewa słabą ludzką postać . W ludzkiej naturze, którą otrzymuje dzięki pokornej zgodzie Maryi, z Jej dziewiczego ciała  rozpoczyna swe istnienie dla rodzaju ludzkiego.

Dokonuje tego w tę świętą noc. Oświeca ciemności nocy ludzkiej egzystencji w grzechu, światłem blasku bijącego z Bożego Majestatu Królestwa niebieskiego. Prawdziwy Bóg z Boga , prawdziwa światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, rodzi się dzisiejszej nocy aby rozświetlić nam mroki grzechu, mroki beznadziei , która wzięła swój początek w akcie grzesznego sprzeciwu pierwszych rodziców w raju.

 Ta jedyna święta noc i cicha noc,  na zawsze odmieniła losy wszechświata i rodzaju ludzkiego. Czy jednak to „Adamowe plemię” było tego świadome i czy ta świadomość niezwykłości ale i wielkiej wagi tego Boskiego aktu towarzyszy również nam ,  potomków  praojca Adama , żyjącym w dwudziestym pierwszym wieku.

Betlejem , jak i cały świat , nie było gotowe na przyjęcie przepowiadanej przez proroków prawdy o nadejściu Mesjasza Odkupiciela. Zabrakło miejsca dla Boga w ludzkich betlejemskich gospodach, dlatego wybrał prostotę , ubóstwo i chłód i bliskość  całego stworzenia poza tymi, którzy Go zlekceważyli a dla których postanowił przyjąć ludzką naturę .  To nie Bóg ale człowiek nie dostrzegł nadejścia świętego czasu odkupienia.

Siostry i Bracia

Przezywając tajemnicę Bożego Narodzenia pragnę byśmy jeszcze raz odpowiedzieli Bogu na stawiane dzisiejszej nocy pytanie. Czy znajdzie On w naszych sercach, świątyni naszych dusz, miejsce by przynieść nam łaskę wypływającą z tajemnicy Jego narodzenia ?

Tak jak w Betlejem przed ponad dwoma tysiącami lat, tak i dzisiaj ludzkość ciągle wybiera uciechy świata zatrzaskując drzwi swych domostw , swoich dusz przed pukającym  i mającym się narodzić Bogiem. Święta Bożego Narodzenia stały się w zatrważającym rozmiarze jedynie okazją do wzajemnego obdarowywania się prezentami. Stały się czasem wielkiej komercji, w której Bóg się nie liczy. Wyczekiwanym gościem nie jest rodzący się Bóg lecz coraz większa paleta oczekiwań prezentów i przyjemności związanych z przeżywanymi dniami wolnymi.  Nie ma już miejsca dla narodzin Boga w wielu miejscach naszego kontynentu. Zabrania się ustawiania chrześcijańskich symboli Bożego Narodzenia, a na bombkach bożonarodzeniowych zamiast szopki betlejemskiej coraz częściej spotykamy laickie symbole, które podkreślają świecki charakter przeżywanych świąt.  Zamiast podkreślania cudowności tej świętej nocy i niezwykłego cudu w którym Bóg w ludzkiej naturze wszedł w historię rodzaju ludzkiego , chętniej mówi się o „magii tych świąt”  jakby a priori zaznaczając zaledwie legendarność tego z czym mamy do czynienia. Nie ma magii świąt Bożego Narodzenia lecz prawdziwy cud narodzin Boga. Jak więc można przeżywać dzień narodzin Boga wyrzucając Go jednocześnie z ludzkich serc, z naszych rodzin i domostw , odmawiając Mu prawa do uczestniczenia w kolejnej rocznicy Jego przyjścia na ziemię?

Siostry i Bracia

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Dostrzegając te zagrożenia proszę Was w tę świętą noc, obudźmy się z duchowego letargu w który zostaliśmy włączeni poprzez liczne działania wrogo nastawionego do spraw Bożych świata. Świata, w którym w coraz szerszym zakresie pragnie rządzić władca ciemności, wyrzucając z przestrzeni Boga , Ewangelię i zasady moralne pozostawione nam w dziesięciorgu przykazań. Dlatego niczym złym w dzisiejszej rzeczywistości nie jest dzieciobójstwo do którego coraz odważniej są namawiane matki będące w stanie błogosławionym. Niczym złym nie są zdrady małżeńskie, odstępstwa od wiary w Boga. Niczym złym w końcu nie jest życie w ciągłym fałszu wobec bliźnich .

W tę świętą noc Bożego Narodzenia obudźmy się i pójdźmy wszyscy do betlejemskiej stajenki, nie tylko tej symbolicznej ustawianej na placach , w kaplicach i świątyniach naszej Ojczyzny i świata. Ale pójdźmy do stajenki Betlejemskiej wraz z pasterzami. Aniołowie śpiewając „gloria in excelsis Deo”  zwiastują również i nam tę piękną i świętą prawdę i tylko od nas zależy czy staniemy jak Pasterze czy mędrcy przy Jezusie czy może dołączymy do grona faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy wraz z Herodem obmyślali sposób pozbycia się świętego dziecięcia.

 Zechciejmy więc w tę świętą noc, przyłączając się do niezliczonej rzeszy wierzących w Chrystusa powtórzyć  za  ojcami świętego Soboru w Chalcedonie z 451 roku, że i my wierzymy  i wyznajemy że „ jeden i ten sam jest Jezus Chrystus, pełen i doskonały również w człowieczeństwie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek . Współistotny z Ojcem według Bóstwa i współistotny z nami, ludźmi, według człowieczeństwa. Przed wiekami zrodzony z Ojca według natury Bożej, w ostatnich zaś czasach zrodzony jako człowiek dla naszego zbawienia przez Maryję Dziewicę, Bożą Rodzicielkę”.

Niechaj te święta będą czasem Bożego pokoju i miłości, którą tak hojnie rozdaje każdemu z nas wchodząc w historię życia każdego człowieka. Niech nie braknie Wam sił i chęci by „pobieżyć do Betlejem” by  przywitać Pana.

Maryjo Matko , naucza nas ufnej pokory w codziennym obcowaniu z Twoim Synem byśmy tak jak Ty umieli znosić upokorzenia i odrzucenia dla chwały Twojego Jednorodzonego Syna. Życzę Wam radosnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i z serca Wam błogosławię.

Biskup Adam Rosiek

+Adam Rosiek

W Boże Narodzenie, Anno Domini 2017