List Pasterski Biskupa z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu

 

Przeżywając, w święto Ofiarowania Pańskiego, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, pragnę zwrócić się po raz pierwszy do osób, które powierzyły swe życie Bogu idąc drogą życia zakonnego.

To historyczna chwila również dla Katolickiego Kościoła Narodowego, w którym z Bożą pomocą inaugurujemy święte dzieła Boże, które będą realizowane poprzez zaangażowanie i codzienną pracę osób ofiarujących jak Maryja  swe życie Bogu. Prosimy Boga za przyczyną Matki Najświętszej by pobłogosławione w październiku 2017 roku w naszej Wspólnocie Kościoła dzieła zakonne przynosiły najpiękniejsze owoce ducha.  Niech więc poprzez modlitwę i pracę ubogaca się życie tych wszystkich którzy postanowili przystąpić do jednego z czterech instytutów zakonnych działających w Zakonie Kościoła.

W świecie niemal każdego dnia gasi się na zawsze światło Chrystusowej Ewangelii, wyrywając z ludzkich serc prawdy Boże, niszcząc zasady życia chrześcijańskiego i katolickiego, zamykając a potem niszcząc świątynie, które przez tysiąclecia były symbolem obecności Boga wśród nas. W takich okolicznościach otaczającego nas świata , niezwykłym dziełem staje się misja nowego instytutu Zakonnego – Braci Niosących Światło Chrystusa. Zakonu, który poprzez głębię medytacji i kontemplacji Boga oraz świadectwo pracy będzie przybliżał wartości, które zatracamy poprzez odejście od Bożej miłości.

Drogie Siostry i Bracia

Człowiek nie jest w stanie samodzielnie bez Bożej łaski

odnaleźć drogi powrotu do Boga.

Nie poznamy Boga, nie poczujemy ciepła Jego miłości i rozkoszy przebywania z Nim nie wprowadzając jednocześnie zasad jego Bożej nauki pozostawionych w świętej Ewangelii.  Możemy i powinniśmy to czynić bez względu na to do jakiego stanu powołał nas Chrystus . Jednakże szczególne miejsce wybrał sobie Bóg w sercach i duszach Sióstr i Braci, którzy z imieniem Jezusa na ustach, z Ewangelią i różańcem w ręku postanowili wyruszyć jako misjonarze na podbój ginącego w otmętach ateizmu i laicyzacji świata.

Z tym większą miłością ale i głęboką pokorą posyłam z misją posługi ewangelizacyjnej, Siostry- Córki Misjonarki Niepokalanego Serca Maryi i Braci – Misjonarzy Najświętszego Serca Jezusa. Niech Wasza codzienna posługa , świadectwo życia, modlitwa i głęboka pobożność sprawią by w sercach ludzi, tak często zagubionych,  zajaśniała na powrót nadzieja na spotkanie z Bogiem żywym i prawdziwym, który pragnie przyjść do nich poprzez ewangelizacyjną posługę swych sług i służebniczek.

Siostry i Bracia

O miłości i Bożym miłosierdziu nie wystarczy tylko mówić.

Tą Bożą miłością i miłosierdziem musimy się dzielić z bliźnimi, potrzebującymi naszej pomocy każdego dnia. Nieście więc światło Chrystusa, nieście Ewangelię i Bożą miłość pomagając również potrzebującym pomocy, chorym i cierpiącym. Realizujcie w swojej codzienności zakonnej również nakaz wypływający z Evangelium Vitae. Niech nikt potrzebujący pomoc, chory i cierpiący, człowiek niedołężny i podeszłym wieku,  nie pozostanie bez wsparcia o ile znajdziecie się tylko w jego pobliżu.

Na trud życia zakonnego, ciężar niesienia dzisiejszemu światu świadectwa Ewangelii niech swego błogosławieństwa udziela Wam Bóg w Trójcy Jedyny. W tym niezwykłym dniu, Światowym Dniu Życia Konsekrowanego modlę się za Was i ofiaruję Was wszystkich naszemu Panu za przyczyną Matki Najświętszej.

 

Biskup Adam Rosiek

 

02 lutego 2018

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

 

 

1 098 Comments