Ave Maria …

Różaniec. Postać różańca, który znamy dzisiaj , nie powstała jednorazowo, lecz kształtowała się przez wieki, przechodząc różne etapy. Średniowiecze odznaczało się niezwykłym nabożeństwem do Matki…