Orędzie na Zesłanie Ducha Świętego 20 maja 2018

 

 

 

“Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą”

(Rz 8,26-27).

 

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu.

Kolejny już raz w naszym życiu, przeżywamy radosny dzień, w którym Duch Święty wypełnia swym Bożym tchnieniem cały rodzaj ludzki. Przepełnieni Jego darami i napełnieni Jego mocą, idąc śladami Piotra Apostoła chcielibyśmy i my zawołać dzisiaj :   „Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie,  tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście.  Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim” (Dz. Ap.  2,23-24).

Dostrzegając niezwykłą przemianę, jaka dokonała się w sercach i umysłach Apostołów, którzy w jednej chwili z zalęknionych i niedowiarków przeistoczyli się w pełnych Ducha Świętego i wielkiej mocy Bożej, pragniemy i my, ludzie dwudziestego pierwszego wieku, błagać Ducha Świętego. Wołamy , przymnóż nam wiary, dodaj odwagi , napełnij nas swoją mądrością , naucz nas pobożności i bojaźni Bożej . Daj nam, Twoim wierzącym, Tobie ufającym dar umiejętności głębokiej modlitwy .Zesłanie Ducha Świętego to święto ciągle odradzającego się Kościoła , który nigdy nie zginie, bramy piekielne go nie zwyciężą, bo Duch Święty ożywia go i odnawia swoją mocą.

Kierujemy nasze myśli i serca na Wieczernik, w którym trwali Apostołowie wraz z Maryją, już od pierwszych chwil orędowniczką i Matką rodzącego się Kościoła. Pragniemy tak jak oni, napełnieni Duchem Świętym i mocą wyjść na ulice naszych miast, do naszego społeczeństwa i naszych rodzin, by głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu, którego dokonał nasz Pan, Jezus Chrystus.

Nie lękajmy się świata, nie lękajmy się i nie trwóżmy widząc słabości i grzech .

Oczyszczająca moc Bożych sakramentów obmyje wszystkie nasze grzechy i słabości. Duch Święty przychodzi dzisiaj z pomocą naszej słabości, pokaleczonej ludzkiej naturze, tak bardzo zdatnej na wszelkie uciechy współczesnego świata, które tak często okazują się zgubne dla ludzkiej duchowej egzystencji.

Szukając wyjścia z trudnych sytuacji naszego życia stajemy przed Bogiem by prosić Go o pomoc i Jego błogosławieństwo. Wtedy też uświadamiamy sobie, jak bardzo nie potrafimy się modlić . Jak wielkie problemy stwarza nam prawdziwa rozmowa z Bogiem i wtedy On, Duch mądrości i pobożności, przychodzi nam z pomocą by wzmocnić naszą wiarę, byśmy wierząc potrafili się otworzyć na dar prawdziwej modlitwy, która jest niczym innym jak rozmową z żywym i prawdziwie kochającym nas Bogiem.  Pamiętajmy, że to Duch Święty przyczynia się za każdym z nas w błaganiach, których nie są w stanie wyrazić ludzkie myśli i słowa. Dlatego Bóg wie czego nam potrzeba, zanim Go o to poprosimy, chce jednak byśmy nie stali się duchowymi niemowami ale byśmy w Boskim dialogu szukali sposobów na rozwiązanie problemów naszej codzienności, którą powinniśmy realizować w pełnej jedności z Bogiem. Nauczmy się słuchać Boga, który przemawia do każdego z nas w cichości naszej  duszy.

 Dla wielu z nas chrześcijaństwo pozostaje ciągle zaledwie niepojętą ideą czy poglądem religijnym, z którym nie umiemy się w pełni zidentyfikować. Traktujemy Boga, Ewangelię , przykazania Boże, sakramenty święte jak relikty mrocznej przeszłości , nijak nie przystające do nowoczesnej rzeczywistości współczesnego świata.

Królestwo Chrystusa nigdy nie będzie przystawało do  królestwa tego świata.

 W świecie w którym żyjemy i który poprzez umocnienie Duchem Świętym możemy zmieniać na lepsze, żyją i działają ciągle ludzie nie znający prawdy o Chrystusie, mimo , że od dnia pięćdziesiątnicy minęło prawie dwa tysiące lat. Mimo, że chrześcijaństwo zostało zaniesione niemal do wszystkich najdalszych zakątków świata. Mimo tego Chrystus ciągle cierpi cierpieniem tych którzy jak Piotr i apostołowie nie lękają się mówić i świadczyć o Nim a za to przychodzi im płacić najwyższą cenę.  Cenę, która jest jednak właściwą dla uwielbienia imienia Bożego. Dlatego nie lękaj się Droga Matko nosząca pod swym sercem nowe życie, targana pokusami by dla łatwiejszego dalszego życia przerwać to życie w akcie dzieciobójstwa. Nie lękaj się bo jeżeli podejmiesz trud powołania rodzicielskiego Bóg nie opuści Ciebie  . Matka Jezusa będzie Cię wspierała.

Nie lękaj się drogi ojcze troszczący się o zapewnienie dobrobyty i sytości chleba powszedniego dla swoich najbliższych. Bóg umacniając Cię swymi darami, darami Ducha Świętego pobłogosławi twojemu trudowi by nikt z twych najbliższych nie cierpiał z powodu niedostatków.

 Nie lękaj się w końcu , drogi Bracie w Kapłaństwie. Idź i głoś , tak jak święty Piotr Apostoł , z entuzjazmem i miłością prawdę o Jezusie , który przyjął naturę człowieczą by nas wszystkich zbawić , który tę naturę podniósł do godności Boskiej , wstępując jako Bóg i Człowiek do nieba i zasiadając po prawicy Ojca. Nie lękaj się kiedy będą i ciebie prześladowali, wyśmiewali, biczowali czy nawet zabijali.

Wołamy dzisiaj, w dniu Pięćdziesiątnicy. Przybądź Duchu Święty i napełnij serca wszystkich oczekujących na Ciebie swymi darami. Odnów Kościół , wspieraj jego sługi – Pasterzy Kościoła , dodaj sił tym, którzy cierpią prześladowanie dla imienia Chrystusa . Naszym rodzinom i nam samym daj obfitość darów , dzięki którym wytrwamy , dzięki którym pomnożymy duchowe talenty dane nam  w świętych sakramentach. Przyjdź Duchu Święty .

Niech więc dawca darów zstąpi dziś na każdego z Was. Prosimy o to gorąco wsłuchując się w Jego Święte Słowo.

Na  przeżywanie tych niezwykłych , wzniosłych chwil niech Was błogosławi Bóg W Trójcy Świętej Jedyny  +Ojciec i +Syn i +Duch Święty

     Biskup Adam Rosiek

Pierwszy Biskup Kościoła

W dniu Pięćdziesiątnicy 2018 AD